ทำความรู้จักกับ BIM Library


วงการก่อสร้างทั่วโลก รวมทั้งไทยเอง ได้มีการนำ BIM หรือ Building Information Modelling มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างและจัดการข้อมูลตลอดทั้งโครงการ ทำให้ทุกฝ่ายทั้ง สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา และทุกคนที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ประเมินราคา การจัดหา ตลอดจนการบำรุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร สามารถสื่อสารให้เห็นภาพและข้อมูลเดียวกัน โดยประโยชน์หลักของ คือระบบที่สามารถถอดปริมาณวัสดุได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถควบคุมเวลาและงบประมาณการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ


BIMINONE ถือเป็น platform รวบรวม BIM Library จากผู้ผลิต

ที่ได้มาตรฐาน ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยBIM Library คือ สินค้าในรูปแบบ 3D ที่มีข้อมูลของสินค้าครบถ้วน เช่น ขนาด คุณสมบัติเฉพาะ วัตถุดิบที่นำมาผลิต รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งใช้งาน หรือ อุปกรณ์เพื่อประกอบการใช้งานโดยละเอียด ผู้ใช้งาน BIM ทั้งสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา จะนำสินค้าในรูปบบ BIM Library ไปวางไว้ในแบบ BIM และส่งต่อข้อมูลไปยังตอนก่อสร้างและการ sourcing สินค้า BIM Library จึงเปรียบเสมือน Digital Sale Representative ให้กับสินค้าของผู้ผลิตได้ และปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ก็ล้วนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานก่อสร้างประโยชน์ที่ผู้ผลิตจะได้รับ

เพิ่มโอกาสการขาย ด้วยการเป็น Product Choice เพื่อให้ผู้ออกแบบได้มีโอกาส Download สินค้าในรูปแบบ BIM Library ไปสเปคในแบบ

สร้าง Brand สินค้า ผ่าน BIMINONE Platform

แสดงข้อมูลการ Download Bim Library (Analytic) เพื่อนำไปทำการตลาด ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ประสบการณ์เรื่อง BIM จากลูกค้าของเรา


L&E

ทำไมถึงให้ความสำคัญกับ BIM

ทิศทางในการทำงานโครงการมองเห็นประโยชน์เรื่อง BIM ต้องใช้ BIM MODEL ในการออกแบบ

การเตรียมความพร้อมเรื่องของ BIM

เตรียมทีมงานในการสร้าง BIM MODEL และนำไปใช้กับโปรเจคต่างๆ ที่จะสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ เช่น การออกแบบ การเรนเดอร์ไฟฟ้า

ประโยชน์จาก BIM

ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำในกลุ่มไฟฟ้าแสงสว่าง และ Model ได้รับความสนใจมีผู้มาดาวน์โหลดค่อนข้างมาก ใช้ในการดูแลรักษาอาคาร ทราบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ และระยะเวลาการ MaintenanceHAFELE
สาเหตุที่ให้ความสำคัญเรื่อง BIM
Hafele มองว่า BIM จะเข้ามาเป็น Digital Disruption ในวงการของการก่อสร้าง เพราะว่า BIM จะสามารถเชื่อมทุกฝ่ายในก่อสร้างเข้าด้วยกัน และสามารถส่งต่อข้อมูล ไปยังผู้ใช้สินค้า ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แล้วก็ สะดวก รวดเร็ว

การเตรียมความพร้อมเรื่อง BIM

สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน เรื่อง BIM พี่ก็เตรียม ความพร้อมให้กับ บุคลากร โดยให้ความรู้ แล้วก็ ให้เขาเข้าใจในเรื่อง BIM มากขึ้น เตรียมเรื่อง Spec ของสินค้า แล้วก็ รวบรวมข้อมูลที่มองว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าไปใช้ในการทำงานให้อยู่ในรูปแบบ ของ Digital Object แล้วก็เอาไปลงใน Library ของ BIMINONE

ประโยชน์ของ BIM

Hafele มองว่า BIM Object จะเป็นเหมือน Digital Sales Representative ที่จะช่วยส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายไม่ว่าในองค์กรของ Hafele เอง และ ช่วยส่งต่อข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนModernform

สาเหตุที่ให้ความสำคัญเรื่อง BIM

- ลูกค้ากลุ่มดีไซเนอร์ต้องการไฟล์ BIM และ Modernform เลือกใช้File Revit ในการสร้าง File สินค้าการเตรียมความพร้อมเรื่อง BIM

การเตรียมความพร้อมเรื่องของ BIM

- เขียนแบบ 3D เพื่อนำไปใช้ทำ Simulation Test
- ตรวจสอบข้อมูลของสินค้า ทำให้ครบถูกต้องตั้งแต่ต้นเพื่อลดข้อผิดพลาดในภายหลังจากการส่งต่อระหว่างหน่วยงาน
- ใส่ข้อมูลของสินค้าโดยละเอียด เช่น กว้าง ยาว สูง จุดเชื่อมต่อ เพื่อใช้ประโยชน์ภายในและลูกค้าได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ประโยชน์จาก BIM

- ประหยัดทรัพยากรคนและเวลา เพราะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรก
- ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีติดต่อ BIMINONE เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ คลิก!